Bài giảng Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2000 vào công tác văn thư lưu trữ

Bài giảng “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào công tác văn thư lưu trữ” do TS Nguyễn Lệ Nhung của trung tâm nghiên cứu khoa học biên soạn có các nội dung: Tổng quan về ISO 9000; các bước tiến hành áp dụng ISO 9000; áp dụng ISO 9001: 2000 vào công tác văn thư lưu trữ.

Mời các bạn tham khảo tài liệu chi tiếT TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan