Giá đựng tài liệu
Kệ để tài liệu văn phòng
Kệ để tài liệu
Tủ tài liệu sắt TL03
Tủ tài liệu sắt TL09